Ohjeet naimisiinmenoon Quut.ion Survivalissa

Voit mennä naimisiin toisen pelaajan kanssa Survivalissa.

  • Voit kosia toista henkilöä komennolla /marry <pelaaja>. Toinen pelaaja voi vastata kosintaasi samalla komennolla.
  • Voit erota toisesta pelaajasta komennolla /marry divorce. Tähän ei tarvitse molempien pelaajien hyväksyntää.

Lisää ohjeita komennolla /marry help